Sukhothai (1)


 

Počet obyvatel

625 000

Rozloha

6 596 km2

Hlavní město provincie

Sukhothai (20 000 obyv.)

Vzdálenost od Bangkoku

427km

Sousední provincie

Tak, Lampang, Phrae, Uttradit, Phitsanulok, Phichit, Kamphaeng Phet

Správní rozdělení


okresy ("amphoé"): Muang Sukhothai District, Ban Dan Lan Hoi, Khiri Mat, Kong Krailat, Si Satchanalai, Si Samrong, Sawankhalok, Si Nakhon, Thung Saliam, Muang Sawankhalok Municipality, Muang Sukhothai Thani Municipality


ÚVOD


Sukhothai, což v překladu znamená "Úsvit štěstí" byla založena r. 1238. Sukhothai byla hlavním městem Thajska 120 let. Byla prvním thajským královstvím na tomto území. Dvě princezny - Pho Khun Muang z Muang Rad a Pho Khun bang Klang hao z Muang Bangyang spojily svoje síly a porazily Khmery, kteří měli v té době nadvládu nad celou touto částí světa.


TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI


Phra Mae Ya


Kaple je stranou městských zdí a mezi obyvateli Sukhothai se jí dostává vysoké úcty. Je zde uložena modla Phra Mae Ya, kamenná socha s bílou tváří, dlouhými vlasy a šatem starodávné královny. Modla je vysoká 1m a byla postavena během vlády krále Ramkhhaeng na počest jeho matky Nang.


HISTORICKÝ PARK SUKHOTHAI


12 km od centra města. Otevřen denně od 8.30 do 16.30hod. Vstupní poplatek je 200,- THB. Zříceniny královského paláce, buddhistické chrámy, městské brány, zdi, vodní příkopy, náspy, kanály, jezírka a vodní přehradí systém, který byl magickým a duchovním centrem království, jsou nyní pod správou a ochranou Oddělení jemných Řemesel ve spolupráci s UNESCO. Celá oblast byla vyhlášena národním kulturním dědictvím. Turistické informační centrum je blízko Wat Phra Phei Luang. Centrum nabízí informace a poskytuje zprostředkování návštěvy parku. Jsou zde rovněž k vidění makety historických budov a struktur staré Sukhothai.


Zdi starého města


Městské zdi jsou v centru historického parku v Tambon Muang Kao a jsou ještě obklopeny hliněnými hradbami. Severní a jižní zdi jsou každá dlouhá 2 000m a východní a západní měří každá 1 600m. Ve zdech jsou 4 hlavní brány: Sanluang na severu, Namo na jihu, Kamphaenghak na východě a Oar na západě. Kamenný nápis zaznamenává, jak dříve upozorňovali na nebezpečí v zemi. Po zazvonění zvonu měli mocnáři možnost opustit svá sídla dříve, než začaly spory o rozdělení moci. Uprostřed mesta stojí 35 budov, mezi nimiž je několik buddhistických chrámů.


Královský palác a Wat Mahathat


Královský palác se nachází v samém centru města. Oblast je ohraničena hradním příkopem a jsou zde dva hlavní komplexy budov; královská budova a svatyně. V komplexu královského paláce jsou pozůstatky hlavní královské budovy "Noen Phrasat". Zde v 19.století král Mongkut (Rama IV.) nalezl známý kamenný nápis krále Ramkhamhaeng společně s částí kamenného trůnu nazývaného "Manangkhasila Asana". Král Ramhamhaeng postavil trůn uprostřed palmového háje, kde na jeho žádost kázal mnich ve dnech buddhistického Sabbathu a kde král vyřizoval státní záležitosti. Svatyně leží v západní části za královským palácem v komplexu Wat Mahathat. Je to největší chrám Sukhothai s hlavními chedi tvaru lotosového květu a s ruinami viharnu. Na podstavcích chedi stojí Buddhovi učedníci a socha sedícího Buddhy. Ve vedlejším viharnu byla dříve bronzová socha sedícího Buddhy, která byla postavena r.1362, za vlády krále Lithai ze Sukhothai. Na konci 18.století byla socha na žádost krále Ramy I. přestěhována do Viharn Luang v chrámu Wat Suthat v Bangkoku a od té doby se jmenuje Phra Si Sakaya Muni. Je zde ještě jeden menší viharn, postavený pravděpodobně v Ayutthajském období. 8m vysoká socha Buddhy byla instalována do speciální oddělené budovy. Část plastiky "Khom Dam Din" (Khmer, který přišel podzemní cestou), která zde byla nalezena, je nyní uložena v Mae Ya Shrine. V jižní části stojí paty sloupu obrovské chedi, které jsou zdobeny štikovými sochami démonů, slonu a lvů, na jejichž zádech stojí andělé.


Wat Si-Sa Wai


Jihozápadně od Wat Mahathat je tento chrám ze 3 stran obklopený zdmi. Korunní princ, který se později stal Ramou VI. zde našel pozůstatky hinduistické sochy Sayomphu, největšího hinduistického boha. Tento chrám sloužil patrně jako hinduistická svatyně, později byl přestavěn na buddhistický chrám.


Wat Traphang-Ngoen


západně od Wat Mahathat. Jsou zde k vidění čtvercové podstavce sloupů, hlavní kaple a štukové sochy stojícího Buddhy. Toto místo je vhodné jako výchozí bod pro mnoho výletů do okolí.


Svatyně San-Ta-Pha-Sang


Nebo také San Ta Pha Daeng nebo Svatyně Deity. Tato stavba se skládá pouze z jedné lateritové svatyně se schodištěm v přední části. Byl zde objeven hinduistický předmět (ve stylu Lop Buri).


Památník krále Ramkhamhaeng


severně od Wat Mahathat. Bronzová socha sedícího krále je na trůnu "Phra-Thaen-Manangkhasila-Asana", kde jsou vyryty reliéfy z jeho života.


Wat Mai


postavený v Ayutthajském stylu. Hlavní svatyní je cihlový viharn. Byla zde nalezena bronzová socha Buddhy (styl lop Buri), která je nyní uložena v Národním Muzeu Ramkhamhaeng.


Wat Chana-Songkhram


Tato svatyně je postavena v blízkosti chedi ve stylu Singhle a je zde dalších 12 podstavců malých chedi. Blízko, na ulici Charot Withi Thong Rd., je zvláštní chedi, která má 3 podstavce, vždy jeden na vršku toho druhého.


Wat Sa-Si


Okolo chedi ve stylu Singgale je hlavní svatyně na ostrově uprostřed jezírka Traphang Trakuan. Velký viharn ukrývá štukovou sochu Buddhy. Jižně od sochy je 9 malých chedi různých velikostí.

 


Národní muzeum Ramkhamhaeng


Muzeum bylo postaveno r. 1960 a otevřeno 25.1.1964. Sbírku muzea tvoří dary z chrámu Wat Ratchathani a umělecké predměty vykopané v Sukhothai a okolních provinciích. Muzeum je otevřeno denně od 9.00 do 16.00hod., vstupné je 100,- THB. Pro bližší informace volejte Tel: (005) 612167.


Wat Traphang-Tong


Chrám se nachází na ostrově uprostřed velkého jezera. Na ostrově jsou zbytky obrovských chedi. Rovněž nová svatyně, kde je uchován otisk nohy Buddhy na destičce, který vznikl za vlády krále Lithai r. 1390 na hoře Phra Bat Yai. Do nové svatyně byl otisk nohy přenesen teprve před několika lety. Svátek k uctění této památky se slaví v říjnu, spolu se svátkem Loi Krathong.


Booking.com

Booking.com

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Sukhothai 2 - druhá část  (vně městských zdí)

Sukhothai 3 - třetí část  (Si Satchanalai)

Ram Kham Haeng NP - info o Národním parku (A)

Sri Satchanalai NP - info o Národním parku (A)

Tham Lom-Tham Wang FP - info o Národním parku (A)

Buddhismus

Ikonografie Buddhismu

Ikonografie Hinduismu

Zajímavé chrámy

Architektura - chrám