Taksin


Samozvaný král


Po drtivé porážce, která vyvrcholila zničením Ayutthayi (7.4.1767), smrtí a zajetím desetitisíců Thajců, vítězstvím Barmy a rozptýlením nebo zabitím několika potenciálních thajských vůdců, vypadala situace beznadějně. To byl pro thajský národ čas temna. Členi staré ayutthayské královské rodiny umírali, prchali nebo byli zajati Barmánci a v různých oblastech země se objevilo mnoho zájemců soupeřících o nárok na trůn. Ale přesto se objevil další zachránce Thajska: generál Phraya Taksin. Adoptované dítě, po otci Číňan, po matce Siamec, původním jménem Sin a bývalý guvernér provincie Tak. Složením těchto jmen pak vzniklo jeho jméno Taksin. Byl to nesmírně nadaný válečník a charismatický vůdce. Jen s hrstkou vojáků se mu podařilo uniknout z obklíčené Ayutthayi, v krátké době znovu sjednotit národ, postavit novou armádu, dobýt zpět ztracená území a nejprve vyhnat a posléze napadnout Barmu. Již v prosinci 1767 se pak nechává korunovat za krále Siamu.


Nové hlavní město


Protože Ayutthaya byla zcela zdevastovaná, rozhodl se Král Taksin založit nové hlavní město v Thon Buri (dnešní levý břeh řeky v Bangkoku). Ačkoli to bylo malé město, bylo Thon Buri strategicky velice výhodně umístěné blízko ústí řeky Chao Phraya a proto vhodné jako námořní přístav. Thajsko potřebovalo zbraně a jediný způsob jak je získat byl prostřednictvím obchodu. Vedle zahraničního obchodu bylo také nutno vzpružit Thajskou ekonomiku, která utrpěla značně během války s Barmou. Čínští a čínsko-thajští obchodníci pomohli rychle oživit ekonomiku tím, že se zabývali námořním obchodem se sousedními státy, s Čínou, a s některými evropskými národy.


Hořký konec


Statečnost a inspirace vůdce, generála a krále Taksina znamenaly, že propadly všechny barmské pokusy o znovudobytí Siamu. Uzdravení ekonomiky a vyvedení thajského národa z časů krize byly největšími úspěchy Krále Taksina. Nicméně, zasloužil se také o kulturní obnovu, zejména v literatuře a uměních. Sám byl hluboce nábožensky vzdělaný. Ovšem stres a napětí z mnoha bojů a zodpovědnost za přestavbu a centralizaci Thajského státu si vybraly svoji daň. Taksinova paranoia nabyla neúnosné podoby (nakonec již sám sebe považoval za Buddhu) a po vnitrostátním převratu byl 6.4.1782 sesazen a popraven. Podle starého práva z patnáctého století zavedeného králem Trailokem, byl vsazen do sametového pytle a utlučen santalovým klackem. Poté byl tajně pohřben na periférii Thonburi. Existuje folklorní verze, podle které byl do pytle vsazen jeho dvojník a sám Taksin v tajnosti dožil v luxusním paláci v horách u Nakhon Si Thammarat, kde údajně v roce 1825 zemřel. Nástupcem Taksina se stal jeho generál Chao Phraya Chakri, který byl zvolen a korunován králem 6.4.1782. Taksinovy zásluhy ovšem nebyly zapomenuty a v roce 1784 byla dodatečně se všemi poctami uspořádáná královská kremace a byl mu věnován posmrtný titul"Velký".


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Historie - Ayutthaya

Královská rodina

Dynastie Chakri