Barma, Bagan - Ananda Pahto


Ananda Pahto


Lokace: jihovýchodně od Tharabar Gate
Oblast: Old Bagan
Postaven za krále: Kyanzittha
Datum postavení: 1105


Pokud máte velmi málo času a chcete vidět pouze jeden či dva chrámy, navštivte chrám Ananda, jeden z nejlepších, největších, nejlépe zachovalých a nejvíce uctívaný ze všech chrámů Baganu. Tento terasovitý chrám vysoký 52 metrů, je zakončený pozlaceným hti na pozlacené věži a z rohu vyvýšené čtvercové plošiny se zvedají čtyři další zlacené věže, které uvidíte se třpytit z celé planiny.
Chrám stojí zhruba 450 m východně od Thatbyinnyu, 500 m severně od Shwesandaw a 1 km severozápadně od chrámu Dhammayangyi Pahto. Většina turistů sem přichází severním vchodem, kde bývá velký počel prodejců.
Přestože chrám nechal postavit král Kyanzittha v letech 1090-1105, předznamenávají jeho perfektní proporce konec raného období a začátek období středního. V roce 1990 byly věže při 900 letém výročí založeni chrámu pozlaceny. Vnější zdi chrámu jsou čas od času nabíleny.
Centrální čtverec chrámu měří 53 m podél každé strany, horní podlaží chrámu jsou pro návštěvníky uzavřena. Půdorys vstupních chodeb tvoří dokonalý řecký kříž, každý vchod je zakončen malou věží. Základnu chrámu a terasy zdobí 554 glazovaných dlaždic vyobrazujících džátaky, pravděpodobně odvozené z monských textů. Rozměrné, vyřezávané týkové dveře oddělují vnitřní prostory od křížových chodeb na všech čty řech stranách.
Podél stran ústřední krychle jsou čtyři sochy stojícího Buddhy vysoké 9,5 metrů. Pouze sochy v baganském stylu otočené čelem na sever a na jih jsou původní; obě zobrazují mudru dharmačakra, postavení rukou symbolizující Buddhovo první kázání. Další dvě sochy jsou novější a nahradily původní sochy zničené při požáru v 17. století. Všechny sochy jsou vyhotoveny z týku, přestože průvodci mohou o jižní soše prohlašovat, že je odlita z bronzové slitiny. Průvodci také rádi upozorňují na to, že pokud stojíte u kasičky na dary před původní sochou Buddhy na jižní straně, vypadá jeho tvář smutně, zatímco z větší dálky má spíše radostný výraz.
Sochy Buddhy na západní a východní straně byly vyhotoveny v pozdním stylu Konbaung neboli Mandalajském stylu. Při pohledu z pravého úhlu připomínají dva lvi na východní straně obra. Kulička podobná ořechu, kterou socha otočená tváří na východ drží mezi palcem a prostředníkem, prý připomíná bylinkovou pilulku a může vyjadřovat Buddhův dar dharmy, Buddhova učení, jako léku na utrpení. Obě ruce sochy jsou volně podél těla s dlaněmi směřujícími dopředu, tato mudra se nazývá varada a symbolizuje lásku k bližnímu, dar a přízeň.
Socha otočená tváří na západ ztvárňuje mudru abhaja, obě ruce směřují dopředu a symbolizují gesto zbavující od strachu. U nohou Buddhy jsou sochy dvou postav v životní velikosti, které mají představovat krále Kyanzitthu a monského mnicha jménem Shin Arahan, který krále uvedl do théravádského buddhismu. V západním portiku jsou na podstavci dvě symbolické Buddhovy šlépěje.
Britové postavili v roce 1904 nedaleko chrámu cihlové muzeum, které je nyní používáno jako skladiště. Kolem stojí několik světících znamení, popsaných kamenných stél a Buddhových soch.


FotogalerieSOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Bagan - chrámy - přehled chrámů a výběr z mapy

Bagan - info o oblasti

Mandalay Region - info o oblasti

Zájezdy Barma

Víza Barma

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů