Barma, Bagan - Thatbyinnyu Pahto


Thatbyinnyu Pahto


Lokace: východně od Gadawtpalin
Oblast: Nyaung U a Wetkyi-In
Postaven za krále: Alaungsithu
Datum postavení: 1144


Chrám, jehož název znamená "vševědoucnost", stojí asi 150m východní od chrámu Nathlaung a 200 m jižně od Shwegugyi, a s výškou 63 m to je nejvyšším v Baganu. Konstrukce vychází ze dvou bílých krychlovitých podlaží, z nichž na každém jsou tři zmenšující se terasy lemované věžičkami, celou stavbu završuje sikhara se zlatou věžičkou. Chrám je svou monumentální velikostí a vertikální proporcí klasickým příkladem baganského středního období a je zřetelnou spojnicí mezi nedaleko stojícím chrámem Ananda z raného období a chrámem Gawdawpalin z pozdního období. Thatbyinnyu nechal v roce 1144 postavit král Alaungsithu, na terasách mělo být osazeno 539 dlaždic s džátakami. Dlaždice však nebyly nikdy osazeny a někteří badatelé se domnívají, že monument nebyl nikdy vysvěcen.
Návštěvníkům není dovoleno vystoupit na horní terasu chrámu, kam údajně vede spletitá síť chodeb. Většina vnitřních stěn chrámu je nabílena, ale poblíž západního vchodu jsou viditelné původní malby.
Chrám stojí nedaleko jihovýchodního rohu starých městských hradeb O několik set metrů na jih jsou po obou stranách silnice viditelné čásli hradeb, ze kterých je zajímavý výhled.


FotogalerieSOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Bagan - chrámy - přehled chrámů a výběr z mapy

Bagan - info o oblasti

Mandalay Region - info o oblasti

Zájezdy Barma

Víza Barma

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů