Rama III.


Rama III. - Král Nang Klao (1824-1851)


Narodil se 31. března 1788 a byl nejstarším z 38 synů Krále Ramy II. Jeho matkou byla ale jedna z mnoha vedlejších maželek krále a jmenovala se Chao Chom Riem. Začátkem července 1824 onemocněl jeden z královských bílých slonů. To bylo považováno za velice nepříznivé znamení a skutečně souběžně s ním onemocněl vážně i král Rama II a 21.července zemřel. V době smrti Krále Ramy II. pobýval předpokládaný dědic trůnu Princ Mongkut (mladší syn, ale zplozený s královnou) v kláštře jako mnich a nemohl se tak stát králem. Narychlo se sešla královská nástupní rada a již pět hodin po smrti krále Ramy II. vybrala za nástupce a korunovala Prince Chesda Bondindra jako Ramu III. V té době mu bylo 37 let a nakonec vládl po 27 roků. Ukázal se jako schopný panovník a během jeho vlády velice prosperoval obchod a územní državy Siamu na severu a východě byly z Bangkoku spravovány ještě pevněji než dříve. Během jeho panování byla v roce 1833 podepsána první smlouva se Spojenými Státy. Král Rama III. neměl žádnou královnu-manželku a proto neměl žádné děti v pozici Chao Fa. Proto po jeho smrti 2.dubna 1851(zemřel ve věku 65 let) přešla posloupnost na jeho nevlastního bratra, který se stal Králem Mongkutem (Rama IV). Ačkoli neměl žádného syna, který by sám byl králem je zajímavou genealogickou skutečností, že mezi jeho potomky najdeme pět budoucích králů díky jeho vnučce, Královně Debsirindra, která byla matkou Krále Chulalongkorna (Rama V) proto tak každý potomek Krále Chulalongkorna je přímým potomkem Krále Ramy III.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Královská rodina

Dynastie Chakri

Chakri Dynasty - Wikipedia