Barma (Myanmar) - Ekonomika


Hospodářství


Ekonomická situace Barmy je celkově špatná. Po desetiletích devastace domácí ekonomiky vojenskou vládou se dnes Barma řadí mezi tzv. nejméně rozvinuté země. Hrubý domácí produkt na obyvatele je odhadován výši 1.300 USD. Ekonomice dominuje zemědělství a služby (cca 75 % HDP), zatímco podíl průmyslového sektoru na tvorbě HDP dnes činí pouze 20%. Příjmy většiny obyvatelstva se pohybují na úrovni existenčního minima.

Barmské hospodářství trpí řadou ekonomických deformací. Zemi sužuje i vysoká inflace, která v posledních letech dosahovala kolem 20 %. Z důvodu špatných politických poměrů se ze země stáhla většina významných zahraničních investorů a zájem investorů se soustřeďuje prakticky pouze na energetický a těžební sektor (především Čína a Thajsko). Na pomalém růstu myanmarské ekonomiky se podílejí hlavně některá dovozní omezení, špatné fungování bankovnictví a v neposlední řadě také sankce vyspělých zemí.

 

Pro srovnání jsou ve druhém sloupci uvedené údaje platné pro Českou republikou. Pokud není uvedeno jinak jsou údaje za rok 2011 (zdroj CIA).


Ekonomika

Barma

Česká republika

HDP (přírůstek) 5,5 % 1,8 %
HDP (na obyvatele) 1.300,- USD 25.900,- USD
HDP podle sektorů:    
 - zemědělství 43,0 %   2,2 %
 - průmysl 20,5 % 38,7 %
 - služby 36,6 % 59,0 %
Pracovní síla celkem 32,52 milionu 5,26 milionu
 - z toho v zemědělství   70,0 %   3,1 %
 - z toho v průmyslu   7,0 % 38,6 %
 - z toho ve službách 23,0 % 58,3 %
Inflace   8,9 %   1,9 %
Nezaměstnanost   5,5 %   8,5 %
Zahraniční dluh   8,50 miliard USD 101,6 miliard USD

Energetika


Přestože je Barma velmi bohatá na přírodní a energetické zdroje, nedokázala je prozatím dostatečně využít. V Barmě byla nalezena dvě velká podmořská naleziště zemního plynu (Yadana a Yetagun), která v současnosti využívají nadnárodní těžařské koncerny. Veškerý plyn z těchto nalezišť je exportován do Thajska. Objem těžby ropy a zemního plynu z pevninských nalezišť se každoročně zmenšuje a ekonomika je stále více závislá na dovozu ropy a ropných produktů. Podle posledních dostupných informací disponuje sektor výroby elektrické energie výrobní kapacitou 1,172 MW. Z toho 31% pochází z vodních zdrojů, 46% z plynových elektráren, 17 % z tepelných elektráren a 6 % z dieselových generátorů. Nedostatečné a nespolehlivé dodávky elektřiny jsou významným limitujícím faktorem rozvoje průmyslového sektoru a významnou překážkou vstupu zahraničních investorů.


Průmysl


Průmyslová výroba se podílí na tvorbě HDP přibližně 20 %, z toho zpracovatelský průmysl asi 18 %. Myanmar je bohatý na naleziště nerostných surovin. Mezi hlavní těžené suroviny patří olovo, stříbro, zinek, měď, cín, koncentrát wolframu a cínu, zlato. Z drahých kamenů se těží rubíny, safíry, diamanty, nefrit a z polodrahokamů turmalíny, akvamaríny, ametysty, zirkony, spinaly a další.

 

Kromě těžebního průmyslu se průmyslová výroba orientuje především na výrobu spotřebního zboží jako je textil a oděvy, potraviny, nápoje, léky a mýdla, výrobky z hliníku a oceli, výrobu cementu, porcelánu, celulózy, gumového zboží. Barma vyrábí pro vlastní potřebu zemědělská hnojiva a cement. Dosavadní průmyslovou výrobu oděvů negativně ovlivňuje embargo na dovoz barmského zboží ze strany USA.


Zemědělství


Zemědělství tvořilo v roce 2011 43 % celkového HDP Barmy. V zemědělství je zaměstnáno přibližně 60-70 % pracovní síly. Vláda považuje zemědělství za prioritní a podporuje reformy v zemědělství. Rozdílné klimatické podmínky umožňují pěstovat až 60 druhů různých plodin. Hlavní zemědělskou plodinou zůstává rýže. Z obilovin se dále pěstuje obilí, kukuřice, fazole a olejnatá semena. Z průmyslových plodin se pěstuje bavlna, juta, cukrová třtina, olejnatá palma, tabák a různé druhy koření.

 

Barma je díky rozlehlým pralesům velmi bohatá na dřevo. Jedním z hlavních druhů je týkové dřevo, kde v jeho produkci a vývozu Myanmar zaujímá největší podíl na světovém trhu. Také se ve velkém těží a vyváží další druhy tropického ušlechtilého dřeva, jakož i bambus a rákos.


Služby


Služby se v roce 2011 podílely na tvorbě HDP 36 %. Barmská vláda přijala opatření k oživení turistického ruchu a podporuje výstavbu nových hotelů a dalších rekreačních zařízení. Obrovské investice státu do výstavby hotelových zařízení v minulých letech však vedly k přebytečným kapacitám, které zatím zůstávaly z větší části nevyužity. Počty zahraničních turistů navštěvujících Barmu ale ani díky tomuto nestoupaly, v roce 2008 dokonce došlo k meziročnímu poklesu o 9,7 %. Turisté mohou do Barmy vstoupit prakticky pouze přes hraniční přechody na letištích a přes pozemní hraniční přechody, pouze minimální část používá lodní dopravu. Od roku 2012 se naopak díky otevírání země očekává výrazný přírustek turistů a pravděpodobně dojde k opačnému problému - tj. že ubytovací kapacity a zejména dopravní infrastruktura nebude postačovat.


Problematické oficiální údaje


Oficiální vládní statistické údaje o vývoji ekonomiky , které na svých stránkách zveřejňuje Ministerstvo národního plánování a ekonomického rozvoje, resp. Centrální statistická organizace jsou ve většině případů nedostupné a pokud existují, pak jsou značně neúplné a zkreslené. Velká část ekonomických aktivit je také skrytá v tzv. šedém sektoru, který je podle některých analytiků dokonce větší než sektor legální. Šedá ekonomika zahrnuje například soukromé bankovnictví, pašeráctví, výměnný obchod, neregistrovanou zemědělskou produkci, korupci a pěstování drog.


Naděje z uvolnění restrikcí


Poté co začátkem roku 2012 většina zemí světa přislíbila nebo rozhodla o zmírnění nebo zrušení restrikcí vůči Barmě, očekává se výrazná změna všech hospodářských ukazatelů. Protože míra devastace ekonomiky je astronomická, bude trvat ještě dlouhou dobu, než dojde k výrazným změnám.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Souhrnná teritoriální informace - rozsáhlý materiál MZV o Barmě (pdf)

Zájezdy Barma

TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů