Barma (Myanmar) - Chin State


 

Počet obyvatel

550 000

Rozloha

36 019 km2

Hlavní město oblasti

Hakha (20 000 obyv.)

Vzdálenost od Yangon

700 km

Sousední státy a oblasti

Indie, Bangladesh, Sagaing Region, Magway Region, Rakhine State

Chinové


V hornatém, řídce osídleném státě Chin jsou lidé i kultura směsicí původních, bengálských a indických vlivů podobných těm, které jsou patrné u Rakhaingů, ovšem s mnohem menším zastoupením barmánského prvku. Ve státě Rakhaing bylo v posledních letech patrné úsilí yangonské vlády propagovat barmskou kulturu oproti kultuře Chinů a následné mnoho Chinů emigrovalo na západ do Bangladéše a Indie.

V souladu s tibetsko-barmským dědictvím Chinové nazývají sami sebe Zomi nebo Laimi (oba termíny znamenají "horský lid") a sdílejí kulturu, kuchyni i jazyk s etnikem Zo z přilehlého státu Mizoram v Indii. Lidé zvenčí pojmenovávají odlišné etnické podskupiny žijící po celém státě podle okresu, v němž žijí, tzn. např. Tidamští Chinové, Falamští Chinové, Chinové ;Z Haka atd.

Chinové se tradičně zabývají zemědělstvím typu swidden (vymýcení a vypálení), také jsou šikovnými lovci a v jejich animistických rituálech hrají zvířecí oběti důležitou roli. V současné době jsou ve státě Chin animistické kulty rozšířeny nejvíce v porovnání s ostatními státy Myanmy, ale kultura Zo se rychle vytrácí pod vlivem křesťanských a buddhistických misionářů. Někteří Chinové vyznávají náboženství Pau Chin Hau, které je založeno na uctívání božstva Pasian a jméno má po Pau China Hauovi, duchovnímu vůdci z okresu Tidam, který žil v letech 1859-1948. Hau také vytvořil psaný jazyk Chinů a je přinejmenším částečně otcem znovu se rodícího chinského nacionalismu.

Tradičnější skupiny Zoů a Chinů žijí na jihu nedaleko hranice státu Chin se státem Rakhaing. Chinští křesťané ze severu bombardují celou oblast projektem s názvem "Křesťanský Chin během jednoho století" (CCOC), jehož cílem je všechny Chiny obrátit "na víru pravou". Na druhé straně zde vláda má své vlastní buddhistické misie a v boji o duše Chinů potlačuje jak animismus, tak i křesťanství.

Chinská národní fronta je nenásilné národnostní hnutí, které působí na obou stranách indicko-myanmské hranice a jehož cílem je prohlášení nezávislého "Chinského státu", dělícím se na státy Východní Zorám (dnešní stát Chin na území Myanmy), Západní Zorám (část jihovýchodního Bangladéše plus Tripura v Indiij. Střední Zorám (stát Mizoram v Indii) a Severní Zorám (stát Manipur v Indii). Zprávy o těchto aktivitách se rozšířily v roce 2004. Před příchodem Britů byla výše zmíněná oblast sjednocená.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


TOP Barma - To nejlepší z Barmy - výběr z mapy

Zájezdy Barma

Víza Barma

Ceník - aktuální ceník všech zájezdů

Letenky - rezervace letenky

Objednávka zájezdu - formulář pro nezávaznou objednávku

Hotely - přehled doporučovaných hotelů