Thajsko - obyvatelstvo


Vždy s úsměvem


Hrdí a věčně usměvaví Thajci, to je to co tvoří tradici tohoto nikdy pokořeného a kolonizovaného národa.

 

Pro srovnání jsou ve druhém sloupci uvedené údaje platné pro Českou republikou. Pokud není uvedeno jinak jsou údaje z roku 2009.


Populace Thajsko Česká republika
Celkem 66 720 000 (stoupá) 10 190 000 (klesá)
 -   0 - 14 let 19,9 % 13,5 %
 - 15 - 64 let 70,9 % 70,2 %
 - nad 64 let   9,2 % 16,3 %
Průměrná délka života:  
 - celkem 73,60 77,19
 - muži 71,24 73,93
 - ženy 76,08 80,66
Přírůstek obyvatel 0,566 % -0,120 %
Fertilita   1,66 naroz. dítěte/ženu   1,24 naroz. dítěte/ženu
Porodnost 13,57 naroz./1 000 obyv.   8,89 naroz./1 000 obyv.
Úmrtnost   7,17 úmrtí / 1 000 obyv. 10,69 úmrtí / 1 000 obyv.
Novoroz. úmrtnost 17,63 úmrtí / 1 000 naroz.   3,93 úmrtí / 1 000 naroz.
Gramotnost 92,6 % 99,0 %
HIV  
 - dospělí 1,3 %    (2009) - (klesá !!!) 0,1 % (2009)
 - žijící nakažení 530 000 (2009) 2 000 (2009)
 - již zemřelo   30 000 (2009)    100 (2009)

Etnické složení


Thajci 75 %, Číňané 14 %, ostatní 11 %. Původně žili Thajci v provincii Yunnan v dnešní jižní Číně. Proto se thajština podobá zejména v tónech Čínštině. (viz kapitola Jazyk). V prvních stoletích druhého tisíciletí se Thajci ve značných počtech stěhovali na území dnešního Thajska a mísili se s obyvatelstvem již žijícím v této oblasti. Mimoto nastávalo velké stěhování národů kdykoli nastala v teritoriu změna politické a vojenské převahy. Válečných konfliktů masových rozměrů bylo více než dost a chybějící vojáci se často nahrazovali po statisících zajatci sousedních států. Thajsko, nebo spíše Siam, má také dlouhou tradici v udělování politického azylu různým skupinám ze sousedních zemí, které prchaly ze svých domovů kvůli náboženské nebo etnicky motivované perzekuci. Vietnamští křesťané, Monové z Barmy a političtí disidenti z Kambodži hledali a přijímali úkryt v Thajsku ne těsně po vietnamské válce ale už před staletími. A konečně se sem stěhoval i obrovský počet Číňanů již od časů kdy sami Thajci získali toto území. Číňané spíše přicházeli za obchodem než z náboženských nebo politických důvodů. Syn čínského otce a thajské matky Taksin, byl dokonce thajským králem od roku 1767 do roku 1782. Velké oblasti severního Thajska byly po mnoho staletí pod vlivem Barmy, což se projevilo zejména v architektuře ale také v etnickém promísení obyvatelstva. Mimoto je tato oblast tradičním domovem řady horských kmenů.


Etnické a náboženské konflikty


Po desítky let se dokola omílalo, že "v Thajsku neexistují etnické konflikty a že lze mluvit jen o tichých vnitřních rozporech v nejjižnějších muslimských provinciích království, které jsou způsobeny různým náboženstvím a ne etnickými problémy a že se zde nevyskytují žádné vážné separatistické tendence." Byly to idylické doby a na venek se to tak i mohlo jevit. Pod povrchem dikce oficiálních prohlášení ovšem doutnal nesmiřitelný konflikt. K tomu přispěly dva faktory. Za prvé, dlouholetá nepřímá snaha vlády o zvýhodňování buddhismu, zejména ve školství. Za druhé, celosvětová eskalace militantních muslimských fundamentalistů, zejména po útoku na New York v roce 2001. Výsledkem je neřešitelný latentní konflikt v provinciích Yala, Narathiwat a Pattani. Je doprovázen zvýšenou přítomností armády, určitou formou vyjímečného stavu a obětmi na životech na obou stranách, které jsou na denním pořádku.


Náboženství


buddhismus 94,6 %

muslimské 4,6 %

křesťanství 0.7 %

jiné 0.1 %

Více informací ...


Hill tribes - horské kmeny


horské kmeny - tento termín se vztahuje na etnické minority žijící v hornatých oblastech severního a západního Thajska. Thajci je nazývají chao khao, což doslova znamená lidé z hor. Každý horský kmen má svůj vlastní jazyk, způsob oblékání, zvyky a víru. Většina kmenů je polonomádského původu a během posledních 200 let se do Thajska přistěhovaly z Tibetu, Myanmaru, Číny a Laosu. Oficiálně je rozlišováno zhruba deset různých horských kmenů, ve skutečnosti jich může být až dvacet. V roce 1999 se počet jejich příslušníků odhadoval na 570 000. Nejpočetnější kmeny se jazykově řadí do 3 skupin: tibetomyanmarské (Lisu, Lahu, Akha), karenské (Karen, Kayah), austrothajské (Hmong, Mien).

Více informací ...


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Horské kmeny - přehled

Dlouhokrké ženy

CIA World Factbook - vyčerpávající údaje o všech zemích světa

Chování