Thajsko - Architektura - tradiční domy


Tradiční thajská obydlí


jsou dobře přizpůsobená tropickému podnebí. Mnohé stojí na kůlech, aby je nesmetla velká voda. Strmá střecha napomáhá dobrému stékání vody a díky přírodním materiálům, jako tvrdému dřevu (před zákazem kácení výhradně týkovému), bambusu a sušeným listům, není uvnitř takové horko. Architektonické řešení rovněž odráží duchovní víru. V nejvnitřnější místnosti údajně přebývají duchové rodinných předků a slouží obvykle jako ložnice. Typické thajské domy spatříte nejčastěji na venkově a jejich honosné (a také patřičně drahé) verze spíš ve městech.


Domy na severu


V severním Thajsku bývá poměrně chladno a proto bývají okna tamních obydlí menší než v ostatních částech země. Kuchyň a obytné prostory jsou často navzájem propojené, což umožňuje lepší využití dostupného tepla. Vnější zdi jsou běžně vychýleny od svislé osy směrem ven, aby se zvýšila jejich nosnost. Ve venkovských oblastech severního Thajska mají některé domy doškovou střechu. Celý dům obvykle spočívá na kůlech. Běžná je otevřená veranda situovaná podél hlavního průčelí a jednoduché ozdobné kalae (vyřezávané ozdoby v lomenici).


Domy ve středním Thajsku


V horkém podnebí středního Thajska vévodí mnoha tradičním obydlím velká veranda, jež po značnou část roku funguje také jako venkovní obytný prostor. U některých domů v této oblasti si všimněte zastřešených verand navržených kolem dokola hlavní stavby. Někdy také uvidíte několik obydlí seskupených kolem společné verandy. Poměrně novým rysem domů ve středním Thajsku jsou stěny z dřevěných dílců. Lomenice často nesou ozdobné ngao, jehož původ sahá až do khmerské architektury.


Domy na vodě


Domy na řece objevíte ve středním Thajsku. Khlongy (úzké kanály) starého Bangkoku měly plno plovoucích domů, jež zároveň sloužily jako obchody. Taková obydlí jsou velmi praktická v oblastech trpících sezónními záplavami. Domy mohou stát buď na kůlech nad hladinou nebo na bambusových vorech, takže se při potopě ocitnou na zvyšující se hladině.


Domečky duchů


naleznete prakticky u každého thajského domu. Na kůlu nebo většinou na zdobené noze stojí buď prostý model domu nebo pestrá škála dovedně vyřezávaných modelů sakrálních budov. Staví se obvykle ještě před vlastním započetím stavby domu pro ducha země a jeho usmíření, který byl z původního místa novostavbou vyhnán. Většinou každý den se domeček zdobí vonnými tyčinkami a čerstvými květinami a přináší se obětiny v podobě jídla, pití a ovoce, aby přízeň ducha byla i nadále zachována. Tento čistě animistický prvek se bez problémů "snáší" s pružným thajským buddhismem.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY